Tomas medverkar i Tänkvärt P4 västmaland 6 september 2011

Oct 19, 2011   //   by admin   //   Aktuellt  //  No Comments  // 

Tänkvärt 6 september 2011
Att relatera till andra.

Jag gillar tanken att alla vill bli bemöta som man är. Hålla med eller emot vad dina medmänniskor känner. Tomas Nilsson ger oss tänkvärt. Lyssna här
4

Leave a comment

  • LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed