Ledarcoaching

Coaching med mätbara resultat

Vi jobbar med professionell utveckling av ledare via coaching och utbildning. Vi fokuserar på att förändra professionella beteenden som ger ett bestående resultat.
Vårt coachingprogram för ledare är ett tydligt avgränsat 6-månadersprogram i 5 steg. Coachingprogrammet bygger på evidensbaserade metoder vilket innebär att det går att mäta resultatet.Våra metoder utgår ifrån beteendevetenskaplig forskning, change management, organisationsutveckling, emotionell intelligens och avancerade coaching tekniker.

Om du som chef vill bli mer proaktiv, mer strukturerad, kunna prioritera och fokusera mer, och bli mer effektiv, utan att stressa mer, så kontakta Mindmatch för ett förslag, för hur du som ledare kan ta ditt näst steg i din utveckling.

Kvalitetssäkring enligt Mindmatch

I all coaching som Mindmatch ger upprättas ett kontrakt, muntligt eller skriftligt, mellan coach och klient. Här formuleras mål och syfte med coachingen som senare fungerar som utgångspunkt vid utvärdering och fortsatt eget arbete. På så sätt kan vi kvalitetssäkra coachingen både under pågående och efter avslutad process.

Våra coacher är utbildade av Behavioral Coaching Institute i Australien
Läs mer om våra kompetenser under mindmatch.

Vi erbjuder ledarutveckling via coaching och utbildning, individuellt och i grupp.

Information och intresseanmälan till Ledarcoaching med kognitiva metoder.

Coachingutbildningar