Chefscoaching

Chefscoaching med kognitiva metoder

Vårt chefscoachingprogram utgår ifrån kognitiva metoder eller behavioral coaching, som betyder att vi fokuserar på beteenden, det vill säga vad du gör, inte vem du är.

Mindmatch samarbetar med Behavioral Coaching Institute i Australien och är associerade partners i International Business Coaching, och har därför tillgång till forskningsfronten inom beteendevetenskap och kognitiva metoder. Vi har internationellt certifierade coacher.

Mindmatch utvecklingsprogram för ledare innehåller:

  • Tidsbegränsat 5-stegs program på max 6 månader
  • Ett mätbart resultat via evidensbaserade metoder
  • Behovsanalys och överenskommelse av förväntat resultat, och identifiering av individuella behov
  • Regelbunden coaching för utveckling och resultat via schemalagda coachingtillfällen och full tillgänglighet till personlig coach via telefon
  • Vid programmets slut sker utvärdering över uppnådda resultat, och du får metoder för att bibehålla uppnådd förändring

Leave a comment