Ledarcoaching

Ledarcoaching med kognitiva metoder

Coachingprogrammet för ledare utgår ifrån kognitiva metoder eller behavioral coaching, vilket innebär att vi fokuserar på beteenden, det vill säga, vad du gör, inte vem du är.

 

Mindmatch utvecklingsprogram för ledare innehåller:

  • Tidsbegränsat 5-stegs program på max 6 månader
  • Ett mätbart resultat via evidensbaserade metoder
  • Behovsanalys och överenskommelse av förväntat resultat, och identifiering av individuella behov
  • Regelbunden coaching för utveckling och resultat via schemalagda coachingtillfällen och full tillgänglighet till personlig coach via telefon
  • Vid programmets slut sker utvärdering över uppnådda resultat, och du får metoder för att bibehålla uppnådd förändring

Leave a comment