Browsing articles from "October, 2014"
Oct
7
2014

Att leda med säker grund

Att leda med trygg bas

Idén till bilden här till vänster och texten nedan, om att leda med säker grund, kommer från George Kohlrieser (Care to Dare). Hans idéer bygger i sin tur på John Bowlby och Mary Ainsworth’s forskning om anknytningsprocessen för barn. Själva uttrycket säker grund eller trygg bas (Secure Base) härrör från Bowlbys forskning som kom att utmynna i den än idag vedertagna anknytningsteorin. Lite förenklat skulle man kunna beskriva anknytningsteorin som en teori som beskriver hur vi tar [...]

Kategorier

Tomas Nilsson

Diplomerad Mindfulness instruktör, samtalsterapeut, coach och handledare med mer än 14 års erfarenhet av att arbeta med individer och grupper med personlig och professionell utveckling. Tomas designar utbildningar och föreläser inom Mindfulness, Det coachande ledarskapet och mångfaldsfrågor.

Mindfulness HQ

Popular Posts