Feb
7
2011

Mindfulessmeditation förändrar hjärnan

Sveriges Radio P1 rapporterar om en nyligen väl genomförd forskningsstudie som återigen bevisar att vi kan förändra vår hjärna, inte bara funktionellt utan också strukturellt med hjälp av meditationsträning (Mindfulness- MBSR). Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Psychiatry Research. Studien visar att nybildning av celler äger rum, i framför allt hippocampus, efter så kort tid som 8 veckors meditationsträning. Andra delar där nybildning av celler sker är bland annat i posterior cingulate cortex och i den så kallade lill-hjärnan.

Alla dessa delar i hjärnan hanterar minnesprocesser, känsloreglering, bearbetning av upplevelser samt förmåga till distansering och att få perspektiv på sig själv, världen och andra.

Studien visar rent medicinskt att celler arbetar snabbare och effektivare (bildar fler synapser, fler kopplingar mellan celler) – funktionell förändring – och att själva cellmängden i de nämnda delarna i hjärna ökar i antal – strukturell förändring.

Det är den senare ”upptäckten” som skapar mest förvåning, att hjärnans struktur kan förändras över så kort tid som efter 8 veckors meditation.

Den ökade aktiviteten och strukturella förändringen i sker dessutom i den vänstra hippocampus, vilket stärker tidigare undersökningar som visat på vänsterförskjutning av hjärnans aktivitet vi meditation.

Kanske är det just denna vänsterförskjutning som gör att hippocampus arbetar mer effektivt då vi lättare kan hantera snabba associativa oros – loopar som framför allt tycks uppstå i den högra hjärnhalvan.

Enkelt uttryckt så blir vi lugnare och får en mer direkt tillgång till vår kreativitet och därmed glädje när vi väljer att meditera kontinuerligt.  

Alltså: meditera mera!

Allt gott

About the Author: Tomas Nilsson

Diplomerad Mindfulness instruktör, samtalsterapeut, coach och handledare med mer än 14 års erfarenhet av att arbeta med individer och grupper med personlig och professionell utveckling. Tomas designar utbildningar och föreläser inom Mindfulness, Det coachande ledarskapet och mångfaldsfrågor.

Leave a comment