Aug
18
2011

Tillbaka till vardagen

Semestern är över för de flesta för denna sommar. En utvärdering äger rum i vårt inre: fick jag ut det jag ville ha av min ledighet, har jag haft roligt, upplevt nyaföreteelser och platser? Har jag laddat batterierna, är jag utvilad nu, blev det så lugnt och skönt som jag sett fram emot? Har jag fått det jag behövde, har familjen fått det vi behövde under semester? Hur har jag balanserat mina egna behov i förhållande till partner, vänner och familj.

Hur än funderingarna och förväntningarna såg ut innan ledigheten och hur väl de än infriades så uppstår dessa frågor i oss på ett eller annat sätt. Det är troligt att det åtminstone inom någon av dessa frågeställningar finns en och annan upplevelse av otillfredsställelse.
Återgång till vardagen kommer att påverkas hur upplevelsen av din ledighet har varit. För en del har  semestern med alla förväntningar och kompromisser mellan olika viljor inneburit mer stress än annars och kanske lugnet återfinns först när de återgår till rutinerna. För andra innebär återgången till en till synes rutinartad vardag en upplevelse av leda, ibland av outhärdliga mått.
Gemensamt för båda dessa perspektiv är att vi gör oss själva beroende av yttre omständigheter, och då är vi även offer för vår hjärnas nyckfullhet och inlärda associativa mönster, vi hamnar i ett automatiserat bedömningsläge, egentligen inte alls fria att ta in de eventuella intryck vi får i vardagen.

Mindfulness – träning handlar om att få fatt i vår automatiserade hjärnas reaktivitet.  Mången hjärnforskning tyder på att vår förmåga att reagera på yttre stimuli går betydligt snabbare än tiden det tar att generera en tanke. Den hjärnfunktionen rör vår överlevnad, likt den reaktion vi kan erfara av att en orm dyker upp på stigen vi vandrar på i skogen. Vi reagerar instinktivt för vår överlevnad och hoppar högt med hjälp av adrenalinpåslag. Allt detta sker utan att en tanke har hunnit säga oss att jag behöver nog akta på mig för här kommer en orm
På samma sätt har våra hjärnor programmerats av annan yttre stimuli utifrån upplevelser av föräldrar, syskon, vänner, kollegor och andra mellanmänskliga relationer.
Det troliga är att de flesta av våra tankar genereras från hur hjärnan reagerar. Varför tänker vi annars tankar som: han kör ju bil som en blind… hur kan hon ta på sig en sån trasa till jobbet… vad tråkig han är när han berättar historier… vilken ful hund… om mitt barn hade sagt så där hade jag minsann…varför är mina barn alltid så jobbiga…varför kan inte jag få vinna en miljon…etc. Hjärnan är fylld av liknande tankar, omdömen och önskningar byggda på förutfattade meningar och snabba associativa reaktioner i vår hjärna, ofta beroende på i vilken sinnesstämning befinner oss i, eller nivå av upplevd stress.
Dessa tankar är helt i sin ordning, så fungerar hjärnan. Problem uppstår först då vi tror att dessa tankar, uppfattningar och omdömen är sanningar om den verklighet vi betraktar och därefter berättigar våra värderingar, attityder,  och handlingar utifrån desamma.

Därav den goda devisen: Uppriktighet är inte att säga sin mening men däremot att mena det man säger.-

För att kontrollera det ovan skrivna: Troligtvis har många av er för ett bra tag sedan (om ni lyckats hålla intresset uppe så här länge) redan förlorat fokus vid flertal tillfällen på det jag skriver, och era hjärnor har genererat en mängd tankar (stanna gärna upp och reflektera över detta – vilket är en förutsättning, att stanna upp,  för att få fatt i tankar, annars lägger vi inte ens märke till dem).
Beroende på hur det skrivna passar in i din världsbild – om du redan är inne i dessa tankebanor, dina värderingar stämmer överens med mina, vilket antagligen är fallet, annars skulle du inte ha fortsatt läsa så här långt  –  så kommer din hjärna att försöka tänka associativa tankar som bekräftar eller försöker förstå det jag skriver. Alternativt, mindre sannolikt då i detta fall, med en mer skeptisk hållning, genererar du hela tiden tankar som försöker vederlägga det jag skriver.

Genom meditation kan vi få fatt i detta reaktiva mönster och inse att vi inte alls behöver ha de uppfattningar vi har, vi behöver inte agera, känna och ta in och basera vår värld på reaktioner genererade av en associativ hjärna. Över tid övar du upp en medvetenhet om hur just din hjärna fungerar, vilka dina vanligaste tankleloopar är, och kan därefter agera mer medvetet och mindre reaktivt och automatiserat.

Så, tillbaka till vardagen:

Du kan välja att förhålla dig som du önskar till den, eller till den ledighet du eventuellt har haft. Var den så fantastisk, eller hemsk, semestern, som du nu värderar den? Är din vardag, dina rutiner verkligen desamma som innan du gick på ledighet? Stanna upp och se vilka tankar du får och försök välj ett annat perspektiv, förhållningssätt till dina upplevelser.
Vi (våra hjärnor) fattar snabba beslut om vad vi till exempel tror oss kunna eller ej. Vi tror att vi behärskar vissa moment, för att vi tar dem för självklara. Jag älskar till exempel att måla väggar med samma färg i hemmet. En mycket repetitiv och till synes monoton rörelse, men om jag gör den, medveten om vad jag faktiskt gör blir jag snabbt varse om att det snarare är mycket svårt att återupprepa exakt samma penseldrag som jag nyss genomförde.

Prova gärna genom att bara gå på ett annorlunda sätt – gå är ju något de flesta av oss tror oss om att kunna väl – dra ned tempot rejält, sätt ned foten i samma takt som du andas och rulla över fotsulan och lyft den andra foten med inandningen. Detta är en mindfulness-övning som många har svårt för inledningsvis, det blir plötsligt svårt att hålla balansen… för att vi är vana att gå i ett annat tempo, och allt blir också plötsligt nytt, som om vi går för första gången, för att vi tar oss an uppgiften att gå på ett annorlunda sätt.

En utmaning till oss alla är att ta oss an dagen, vardagen som om den är, helt ny, vilket den ju är, för att sen ta oss fram timme för timme, minut för minut, ögonblick för ögonblick. När vi betraktar verkligheten på detta sätt ser vi att inget förblir på samma sätt, allt förändras. Prova gärna även att byta förhållningssätt, attityd till det du varseblir. Gör dig själv medveten om vilka tankar som genereras i mötet med det du gör eller i mötet med andra människor. Stanna upp så, några gånger om dagen, inledningsvis, successivt kan du utöka dessa tillfällen till att bli fler och fler, och till slut,  i allt du företar dig.

Prova och se, om det blir någon skillnad… i din vardag.

Allt gott

 

Related Posts

About the Author: Tomas Nilsson

Diplomerad Mindfulness instruktör, samtalsterapeut, coach och handledare med mer än 14 års erfarenhet av att arbeta med individer och grupper med personlig och professionell utveckling. Tomas designar utbildningar och föreläser inom Mindfulness, Det coachande ledarskapet och mångfaldsfrågor.

Leave a comment