Mindmatch

Mindmatch är ett konsultbolag som har funnits sen 1997. Vår organisation består av två heltidsanställda konsulter och ett tiotal samarbetspartners.

Vi på Mindmatch drivs av passion och engagemang för bestående utveckling av individen, och vi tror på att stärka det som fungerar. Mindmatch finns i Västerås och Stockholm.

Erfarenhet

Var och en av oss på Mindmatch har 20 års erfarenhet av att designa och utföra processinriktad utbildning och coaching inom såväl privat som offentlig sektor. Mindmatch har internationellt certifierade coacher och globala samarbetspartners.

Helhet

Den röda tråden i Mindmatch verksamhet är människan i arbete. Mindmatch erfarenhet och kunskap ger oss möjlighet att coacha och utbilda människor i alla roller och befattningar. Mindmatch leder individer och företag genom förändringar, enskilt eller i grupp. Resultatet är mer fokuserade, engagerade och handlingskraftiga ledare och medarbetare.

Tomas Nilsson, Mindmatch

Tomas Nilsson

Partner. Tomas är Senior Ledar-och Chescoach,  handledare, samtalsterapeut, diplomerad Mindfulness instruktör,  med 20 års erfarenhet av att arbeta med individer och grupper med personlig och professionell utveckling. Tomas designar utbildningar och föreläser bland annat inom Kommunikation och feedback, Kultur och värdegrund, Konflikthantering, Ledare och medarbetare i förändring, Motivation och missnöje Mindfulness, Stresshantering och Coachande förhållningssätt.

Charlotte Nilsson, Mindmatch
Charlotte Nilsson

Partner. Charlotte är  Executive Master Coach, socialantropolog, och har  20 års erfarenhet av professionell utveckling av ledare och medarbetare via utbildning och coaching. Hon utbildar och föreläser i : Chefsutvecklingsprogrammet, Det coachande ledarskapet, Cultural Awareness Training, KBT-inriktad coaching, samt i retorik. Charlotte är global partner i International Business Coaching, som är ett team av meriterade coacher med internationella uppdrag över hela världen. För mer information om det globala teamet, gå in på www.internationalbusinesscoaching.com

Comments are closed.