Mindfulness

Att vara medvetet närvarande i din vardag, och att agera i nuet, istället för att reagera på det förflutna eller framtiden. Effektivt reducera stress, genom att arbeta med olika metoder och övningar.

Leave a comment