Utbildningar

Våra utbildningar är processinriktade vilket innebär att du på ett unikt sätt är delaktig. Det är dina tankar, ideér och attityder som formar utbildningen. Med vår gedigna erfarenhet av människors utveckling kan vi ge dig de verktyg som gör skillnad på riktigt.

Chefsutbildning

Vårt chefsutbildning ger dig möjlighet att lära dig metoder för att förändra beteenden i din ledarstil som du vill göra mindre av, och börja göra mer av det du är riktigt bra på. Du lär dig att identifiera din chefsroll utifrån dina styrkor, och möjlighet att utveckla din professionella identitet och integritet med utgångspunkt från den egna värdegrunden, etik och organisationskultur.

Läs mer om chefsutbildning här.

Mindfulness

Via en utbildad Mindfulnessinstruktör tränar du på att vara medvetet närvarande i din vardag, och att agera i nuet, istället för att reagera på det förflutna eller framtiden. Du lär dig att på ett effektivt sätt reducera stress, genom att arbeta med olika metoder och övningar.

Läs mer om utbildningen i Mindfulness här.