Föredrag och utbildningar

Inom följande områden kan mindmatch erbjuda föredrag och utbildning. Kontakta oss så skräddarsyr vi så att det passar er och de behov och utmaningar du eller din enhet, avdelning eller organisation står inför.

 • Coachande ledarskap
 • Konflikthantering
 • Kommunikation och feedback
 • Att leda och hantera organisationer och medarbetare i förändring
 • Förstå och hantera missnöje
 • Motivation & engagemang
 • Kultur och värdegrund
 • Vi och dom – om föreställningar om de andra som grund för motsättningar
 • Att leda med ny kunskap om hjärnans möjligheter och begränsningar
 • Grupputveckling
 • Stresshantering
 • Fokus- och koncentrationsträning med hjälp av mindfulness