Chefsutbildning

En ledarskapsutbildning i grupp för chefer

Utbildningens mål och syfte är att ge dig som ledare en fördjupad kunskap och erfarenhet i ditt ledarskap. Utbildningen är interaktiv och högt deltagarengagemang och feedback är ledande för dagarna.

Vi använder oss av KBT-inriktade metoder utvecklade inom det beteendevetenskapliga forskningsområdet, som betyder att du på ett konkret sätt kan använda nya verktyg i din position. Du får lära dig metoder för att förändra beteenden i din ledarstil som du vill göra mindre av, och börja göra mer av det du är riktigt bra på.

Du lär dig att identifiera din roll utifrån dina styrkor, möjlighet att utveckla din professionella identitet och integritet med utgångspunkt från den egna värdegrunden, etik och organisationskultur.

Mindmatch chefsutbildning är designad och utvecklad med internationellt erkänd metodik och bygger på evidensbaserad forskning- det går att mäta resultatet.

Vi jobbar med professionell utveckling, att förändra det du gör, inte den du är.

Ur innehållet:

  • Olika ledarskapsstilar
  • Ledarskap som skapar resultat
  • Metoder för förändring av beteenden
  • Att göra mer av det som fungerar
  • Mål
  • Positiv Psykologi
  • Coaching av verkliga case
  • Feedbackprocessen
  • Lösningsfokus

Leave a comment