Mindfulness MBSR

9 tillfällen á tre timmar
MBSR (Mindfulness Baserad Stress Reduktion)
Det evidensbaserade upplägget i sin helhet.
För mer information, intresseanmälan och frågor kontakta tomas@mindmatch.se

Innehåll:

 • Kroppsskanning
 • Andningsmedvetenhet
 • Yoga, gående meditation
 • Insiktsmeditation
 • De sju attityderna:
  –  avstå från att värdera
  –  tålamod
  –  nybörjarens sinnelag
  –  tillit
  –  avstå från att sträva
  –  acceptans
  –  släppa taget
 • Fördjupad närvaro i mötet med dig själv
 • Hantera och möta stress
 • Hemuppgifter och träning med genomgång och återkoppling
 • CD och litteratur
 • Hur du integrerar mindfulness i din vardag privat och professionellt

Leave a comment