Vad är Mindfulness?

Mindfulness, eller medveten närvaro, handlar om att kliva ur det problemfokuserade tänkandet för att agera och verka mer direkt i vardagen.

Vi är alla vana vid att fokusera på hur vi ska lösa problem som uppstår i vår omgivning, i hemmet eller i arbetet. Detta leder till att vi lever i en oförutsägbar framtid med många tankar kring hur vi vill att det skall vara, i stället för att kunna uppleva och agera i det direkta nuet.

Att välja att vara och arbeta för att vara mer medveten i vår vardag innebär att bli mer delaktig och levande i de beslut vi fattar. Det innebär också att vi kan agera med vår fria vilja stället för att låta våra invanda tankebanor leda oss in i ett återupprepande reaktionsmönster.

Uppmätta effekter av att utöva mindfulness:

  • Effektiv stressreduktion
  • Förmåga att ladda batterierna även under press
  • Ökad förmåga att kontrollera känslor
  • Utvecklar medvetenhet och emotionell intelligens
  • Ökad livskvalitet och bättre hälsa
  • Ökad förmåga att ta ansvar
  • Högre kvalitet i så väl nära som professionella relationer

Vad innebär Mindfulness?

Mindfulness är den förmåga eller medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, uppmärksamt och utan att värdera eller döma observera saker och ting som de är i stunden, här och nu, att uppmärksamt ge akt på saker och ting som de är i ett givet ögonblick, snarare än hur vi vill att de skall vara.

Att meditera, utöva yoga eller andra övningar inom Mindfulness innebär att vi avsiktligt fokuserar på här och nu utan att värdera det vi upplever.

Över tid innebär detta att du har möjlighet att få ökad kontroll över ditt liv och allt du företar dig. Din förmåga att koncentrera dig och fokusera på dina uppgifter, att prioritera och fatta beslut förbättras avsevärt. När din förmåga att se dina tankar ökar, ökar också din förmåga att avgöra vilka mål och visioner som du verkligen vill och behöver genomföra i detta nu. Du kommer att uppleva att du har mer tid och energi över, och framför allt kommer du att känna dig mer levande och närvarande i det som pågår i ditt liv just här och nu.