Sep
12
2019

Självledarskap? Ska vi säga självuppfostran också? Eller är det ett nytt ord för att slippa göra jobbet som ledare eller förälder?

Det talas allt mer om det omöjliga i att vara, t e x, agil, situationsanpassad, coachande, inspirerande eller autentisk i sitt ledarskap. Några vill göra upp med bilden av chefen som superhjälte som ska anta alla dessa roller och stilar för att klara av utmaningarna med dagens medarbetare. Gott så. Det faller emellertid på sin plats att tillägga att det har aldrig heller varit meningen. Detta hav av rubriker på nya ledarstilar syftar egentligen till […]

Feb
19
2019

Dags att genomföra paradigmskiftet i ledar- och föräldraskapet.

De senaste 100 åren har ledarskapet i Sverige gått från förväntan på en auktoritär person som fattar beslut med hjälp av att peka ut riktning, ange tydliga normer, regler och direktiv, till att vi efterfrågar ett relationellt och inkluderande ledarskap, där man som medarbetare förväntas såväl bidra som att omfatta de mål som sätts upp.   På samma sätt skulle jag vilja påstå att barnuppfostran genomgått en liknande utveckling, kanske ännu tydligare, från aga till att […]

Feb
3
2019

Ledarskapet har hittat hem.

Det har under det senaste, låt säga, 50 åren talats om än det ena än det andra ledarskapet som ska passa i tiden, för organisationen och just den här arbetsgruppen. Som om det funnits ett optimalt och ultimat sätt att leda människor på. Genom ledarskapshistorien har det bland annat ansetts att man ska vara auktoritär, visionär, karismatisk eller demokratisk. De senaste decennierna har det talats om situationsanpassat, agilt eller coachande ledarskap. Det ena utbildningsprogrammet efter […]

Dec
4
2014

Resiliens = Motståndskraft = Hälsa och välgång

Det välkända Marshmallowstestet – nu i var mans mun – visar tydligt att de individer som är medfödda med förmågan att motstå frestelser i princip kommer att lyckas bättre med det mesta här i livet jämfört med de som har svårt att skjuta upp sin behovstillfredsställelse. Nu var ju Marshmallowstestet egentligen inte utformat som ett test, utan ett sätt för psykologen Walter Mischel och hans team att utforska vad som kan få barn att motstå frestelser och hur man […]

Oct
7
2014

Att leda med säker grund

Idén till bilden här till vänster och texten nedan, om att leda med säker grund, kommer från George Kohlrieser (Care to Dare). Hans idéer bygger i sin tur på John Bowlby och Mary Ainsworth’s forskning om anknytningsprocessen för barn. Själva uttrycket säker grund eller trygg bas (Secure Base) härrör från Bowlbys forskning som kom att utmynna i den än idag vedertagna anknytningsteorin. Lite förenklat skulle man kunna beskriva anknytningsteorin som en teori som beskriver hur vi tar […]

Sep
9
2014

Demokratins överlevnad bygger på att alla får en del av kakan

I dessa valtider och politiska meningsmotståndare och meningsfränder så verkar det som att de flesta av oss gärna enas om en och samma större motståndare: De som står längst bort från etablissemanget, de som inte har fått sin röst hörd, de som väljer missnöjet som utlopp för sin frustration, de som gör sig till offer för omständigheter och som söker en syndabock för det som blivit så fel i deras och kanske deras närmast anhörigas […]

Mar
19
2013

Vasalopp nr 3 – Hur man lär sig att förlora

Mitt tredje Vasalopp  fullbordades den 3 mars 2014. Det gick inte alls som de tidgare två och inte heller alls som jag planerat. Min målbild var att ta mig under 7 timmar…jag slutade på 8.52. Besvikelsen var/ är stor och det är det den här texten ska handla om, vikten av att kunna  hantera motgång, eller som Igor Ardoris – känd som mental tränare till elitidrottare och som gympaläraren i dokusåpan KLass 9A -uttrycker det; […]

Aug
30
2012

Semester från semestern

Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom

Semestern är slut och vardagen är här…nu ska allt summeras. Var det värt den tid, energi och de pengar man la ner för någon eller några veckors avbrott i vardagen? Tomas Nilsson talar om och summerar årets  semester i detta Tänkvärt. Gå vidare via Continue reading nedan för att lyssna. Lyssna här!

Jun
18
2012

Att välja mångfald eller enfald

Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom

Terapeuten Tomas Nilsson vänder sig i dagens Tänkvärt mot att Socialstyrelsen och landsting bara godkänner en typ av terapi, KBT. En kort utbildning i KBT slår ut många års utbildning och erfarenhet i dynamisk terapi. För patienten handlar det om att inse att det finns få enkla lösningar.   Lyssna på inslaget här.

May
16
2012

Diagnoser! För vem då?

Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom

Såhär skrev TT i början av maj 2012: “Barn födda sent på året får mycket oftare en diagnos och läkemedel mot adhd än de som är födda tidigt, och som alltså är äldre vid skolstarten. Självkritiska läkare vill nu diskutera om adhd-diagnoser sätts i onödan. En annan slående slutsats av läkemedelsregistrets uppgifter är att barn som föds under årets tre sista dagar löper 39 procents större risk att få adhd-läkemedel än de som föds de […]

Pages:123456»