Browsing articles from "October, 2014"
Oct
7
2014

Att leda med säker grund

Idén till bilden här till vänster och texten nedan, om att leda med säker grund, kommer från George Kohlrieser (Care to Dare). Hans idéer bygger i sin tur på John Bowlby och Mary Ainsworth’s forskning om anknytningsprocessen för barn. Själva uttrycket säker grund eller trygg bas (Secure Base) härrör från Bowlbys forskning som kom att utmynna i den än idag vedertagna anknytningsteorin. Lite förenklat skulle man kunna beskriva anknytningsteorin som en teori som beskriver hur vi tar […]