Oct
12
2011

Är vi digitalt överbelastade?

Katarina Bjärvall skriver i DN den 11 oktober om att digital överbelastning leder till att hjärnan fungerar sämre på en rad områden.
Svenska forskare verkar rädda för att diskutera det de flest av oss redan vet av erfarenhet, menar Katarina Bjärvall vidare, att ständiga avbrott, som den digitala uppkopplingen medför, splittrar våra tankar, försvagar minnet och gör oss stressade och oroliga.

Forskare har visat att vissa förmågor stärks, bland t e x ungdomar som spenderar mycket tid framför datorn; på kort sikt ökar förmågan att ta in och minnas information men på lång sikt riskerar vi en kognitiv överbelastning enligt Nicholas Carr, författaren till The big switch, och nu senast The Shallows: What the internet is doing to our brains.  De delar av hjärnan som inte får stimulans underaktiveras; sämre förmåga till ett reflektivt och medvetet kunskapsinhämtande, analys, och fantasi.  Än värre är att känslor som är kopplade till empati får stå tillbaka då de snarar tycks kräva lugn och ostördhet för att utvecklas, menar Carr.

Egentligen borde detta inte vara något problem, antyder Bjärvall, då hon menar att det enda som krävs är att hålla två tankar i huvudet samtidigt: ”Varför kan vi inte inse att en smartphone är både nyttig och skadlig, att internettillgängligheten är både en tillgång och ett problem?”

När vi har tagit ut oss, tränat fysiskt så förstår de flesta av oss att vi behöver vila och tid för återhämtning. Det verkar svårare att ta till sig att samma gäller för vår hjärna och psykiska inre liv.

Många av oss börjar ändå inse att det ligger något i detta. Det är här mindfulness tycks kunna fylla en mycket god funktion och ett efterlängtat behov, att på samma sätt som vi för var dag som går finner nya verktyg att koppla upp oss på fler platser och med snabbare hastighet så behöver vi bli lika bra på att koppla ned oss. Mindfulness erbjuder de verktyg som vi behöver för att snabbt komma till ro och stillhet, en total kontrast till det snabba och uppkopplade liv många av oss lever. Där, i stillheten, kan vi odla andra kvalitéer i oss själva. Bli bättre på att ta hand om oss själva, att hitta något annat i oss som odlar empati och medkänsla med oss själva och
därmed även andra.

Oavsett vilken tidsålder vi levde i behövde detta tränas, men i våra digitala liv är det antagligen nödvändigt för vår överlevnad.

Allt gott

Related Posts

About the Author: Tomas Nilsson

Diplomerad Mindfulness instruktör, samtalsterapeut, coach och handledare med mer än 14 års erfarenhet av att arbeta med individer och grupper med personlig och professionell utveckling. Tomas designar utbildningar och föreläser inom Mindfulness, Det coachande ledarskapet och mångfaldsfrågor.

Leave a comment