Jun
11
2010

Att ta sig an världen på ett annorlunda sätt

Någon har sagt att man ska ha så många premiärer i sitt liv som möjligt. Jag har funderat länge över detta och det slår mig att svaret på frågan varför, sammanfaller väl med den senaste hjärnforskningen kopplad till meditation.

Via en mångfald forskningsrapporter har forskare de senaste 20 åren presenterat bevis för att hjärnan har en plastisk förmåga, den kan ombilda och nybilda celler och synapser mellan celler ända till den dagen vi dör.

Det tar i sin tur död på föreställningen som många av oss fick lära sig i skolan, att efter uppnådd full vuxen ålder så slutar hjärna att producera hjärnceller och hjärnans förmåga till inlärning och användarkapacitet degenereras successivt.

Så är det alltså inte.  

 Lyssna gärna till programmet som visats i Svt, Den plastiska hjärnan: Med teknikens hjälp, med bland annat forskaren Dr. Norman Doidge som skrivit boken The brain that changes itself:

http://www.ur.se/play/156545

Hjärnan verkar processa information så effektivt och snabbt som möjligt, tar den snabbaste vägen, vilket medför vanebildande mönster som växer sig starka likt motorvägar. Det är praktiskt när vi ska återupprepa något som vi är bra på eller och ger gott resultat. Dessvärre fungerar det likadant med det som går mindre bra, det som vi tenderar att kalla för misslyckanden.

Ett misslyckande tycks dessutom aktivera minnesfunktioner om tidigare misslyckanden i livet och associativa tankebanor tar fart och aktiverar känslor och upplevelse av just misslyckande. Om dessa tankar varar över tid identifierar sig personen med dessa tankar och kan till slut uppleva hela sig själv som misslyckad.

Tillbaka till premiärer, att företa sig nya aktiviteter, såväl mentala som fysiska, eller att företa sig gamla rutiner på ett nytt annorlunda sätt, tycks aktivera hjärnans förmåga till plasticitet, hjärnans förmåga att via yttre och inre erfarenhet förändra sig själv såväl formmässigt (strukturellt) som hur den utför vissa uppgifter(funktionellt).

 Vi har ständigt denna förmåga, att öva upp våra sinnen och hjärnans kapacitet, ända tills vi dör.

Kanske har vi kopplingen till varför meditation tycks medverka till nydanande och nybyggande i våra mentala processer. När hjärnan ständigt övar sig att vara nyfiken och öppen inför nya saker som inträffar i medvetandet, stimuleras hjärnans förmåga till plasticitet, nya celler bildas och framför allt nya neurologiska kommunikationsvägar öppnar sig, det bildas nya stigar utefter, eller från, de etablerade motorvägarna.

Så, allt du gör, gör det med nybörjarens sinnelag. Var nyfiken som en forskare över så mycket som möjligt som du möter i din vardag. Börja med att se på dig själv på ett annorlunda sätt, kanske mer ödmjukt och förstående inför hur din psykologiska logik har medverkat till att du har de beteenden du har. Använd framför allt ditt intresse och din nyfikenhet när du undersöker dig själv, som det under du är, av komplexa tillfälligheter och omständigheter som har lett dig dit där du är idag.   

Fortsätt sedan med att träna dig i att möta andra på ett liknande annorlunda sätt. Utforska, utgå från intresse i mötet med andra, och att de också har en psykologisk logik bakom deras beteenden, möjliga och omöjliga sätt att ta sig an världen.

Läs mer om vad mindfulness och medveten närvaro innebär och vad det kan ge dig här.

Om du vill prova på: Välkommen till vår morgon -meditation.

 Med en annorlunda hälsning

Leave a comment