May
16
2012

Diagnoser! För vem då?

Såhär skrev TT i början av maj 2012:

“Barn födda sent på året får mycket oftare en diagnos och läkemedel mot adhd än de som är födda tidigt, och som alltså är äldre vid skolstarten. Självkritiska läkare vill nu diskutera om adhd-diagnoser sätts i onödan.
En annan slående slutsats av läkemedelsregistrets uppgifter är att barn som föds under årets tre sista dagar löper 39 procents större risk att få adhd-läkemedel än de som föds de tre första dagarna på det nya året.”

Samtalsterapeuten och coachen Tomas Nilsson har hängt med i rapporteringen och tar sig för pannan i dagens Tänkvärt, där han delar ut en hård känga till dem som vill anpassa barnen för hårt efter “den heliga läroplanen”.

 Lyssna på inslaget här.

About the Author:

Leave a comment