Dec
2
2011

Foten i kläm? – Jajamensan!

Rubriken syftar till en seriestripp från sent 80-tal, eller möjligen tidigt 90-tal, som tar sitt satiriska grepp om den då nya vågen av positivt tänkande som kom från det stora landet i väster.  Nu är det dags igen. Expressen blåser i artikeln Vi optimister lever längre delvis liv i gamla sanningar som sedan ett tag vederlagts efter att ny kunskap visat på att vi inte kan kontrollera hjärnan och de tankar som den genererar.

Artikelrubriken syftar till ny forskning om att optimister lever sju år längre. En undersökning från Yale University visar att människor med en positiv attityd till livet lever i snitt 7,4 år längre än pessimisterna. Detta ska vidare bero till 50 % på gener och 10 % på yttre omständigheter. Resterande 40 % ska då enligt denna undersökning gå att påverka. Så långt så väl. Det är när den intervjuade, numera pensionerade läkaren Nisse Simonson, kommer med sina ”tio gladtips” som det inte längre ligger modern forskning bakom allt det som påstås.

Det mesta bland de tio råden ligger faktiskt på rätt sida om modern forskning, d v s att vi kan påverka hur vi ser på världen genom träning. Frågan är bara hur? Det går, nämligen inte att göra som i tips 2: Styr dina tankar! Det kan tvärtom ha motsatt effekt. Om jag verkligen mår dåligt och väljer att förneka detta genom att förtränga de tankar som då genereras av te x en känsla, så är
risken stor att den negativa tankespiralen växer sig större och att det i sin tur genererar än sämre mående, och det i sin tur leder till nya negativa självförnekande spiraler: ”Titta, jag klarar inte ens av att tänka en positiv tanke!” Detta är numera vedertagen kunskap inom KBT. Den tredje vågen, som KBT befinner sig i, tar avstånd från de första manualer om just positivt tänkande, där man tagit ny forskning och patientstudier i beaktande, om hur hjärnan fungerar. Faktum är att de nya och viktigaste inslagen i den tredje vågen av KBT i stora drag innebär kunskap hämtat ur buddistiskt tänkande om människan psykologi som i väst getts rubriken mindfulness, och hur man inom det området arbetar med acceptans.

Att acceptera vart jag är just nu och de tankar och upplevelser av vilket slag de än må vara är grunden för att kunna ta sig någon annanstans än där jag befinner mig just nu. All annan strävan leder lätt till en boxningsmatch med mig själv där knockout eller walk over är en vanlig utgång.

Likaså leder gladtisp 8: Ge dig själv KBT – ”Försök prata allvar med dig själv när du hamnar i en negativ spiral…”, till oönskade effekter. I stället för att träna dig själv till att bli observatör till det som pågår i ditt sinne och de tankar som fritt flyter omkring, gör du dig då till del av själva skådespelet som pågår på din inre scen. Det är då troligtvis så att du kommer att se det som pågår i dig som verklighet och att du slits mellan onda och goda demoner…(läs:tankar). Du blir reaktiv och kommer säkerligen banna dig själv för varför du låter negativa eller självbegränsande tankar förpesta ditt sinnelag.

Alla tankar, känslor och upplevelser i kroppen är av intresse och bör uppmärksammas för vidare studier. Via mindfulness och meditation handlar det framför allt om att väcka nyfikenheten
på dig själv, hur du och ditt sinne fungerar. Successivt kan vi så kliva lite åt sidan och i stället bli åskådare till det som pågår. Reaktiviteten kommer så över tid att avta och dit välbefinnande att öka.

Men vägen dit kräver samma övertygelse och disciplin som när man tränar inför Stockholm maraton eller Vasaloppet, och ger också samma insikt, ju mer du tränar desto större glädje och mindre smärta kommer din kropp (under loppet och livet) att ge dig.

Allt gott

Leave a comment