Sep
30
2011

Kognition och emotion

Förnuft och känsla, människans och hjärnans sätt att förstå och tolka världen i relation till hennes känsloliv.
Genom den västerländska historien, allt sedan de gamla grekerna (Platon) har dessa begrepp ställts emot varandra. Ofta har de dessutom hamnat i konflikt med varandra. Den västerländska människans förståelse av mänsklig psykologi grundar sig på att det råder en ständig konflikt mellan förnuft och känsla. Hela Freuds psykologiska systematisering har vi tolkat så.
Detta sätt att förstå vårt inre liv har lett till att vi ofta ser oss som förutbestämda varelser med medfödda begränsningar och genomlevda trauman.
Om vi istället väljer att se dessa delar, förnuft och känsla, som integrerade och egentligen aldrig åtskilja så öppnar sig helt andra möjligheter.
Senare hjärnforskning visar också att det snarare var Aristoteles som hade rätt, att Vi är de vi har för vana att göra.  Vi omformar och påverkar såväl funktion som struktur i vår hjärna utifrån det vi väljer att lägga vår uppmärksamhet på.
Härav kommer det sig att enkla kognitiva knep fungerar för att förändra oss även på djupet. Om jag väljer att sitta i en stolt och värdig ställning när jag mediterar så kan det enkelt spegla sig inåt som en gest som säger att jag uppskattar och hedrar mig själv, vilket i sin tur påverkar eventuella mindervärdeskomplex om att sakna värde. Ett leende över mina läppar sprider glädje såväl inåt i mig själv som till medmänniskor jag möter på vägen (spegelneuronen).
Så fungerar även den kognitiva terapins så kallade exponering. Om jag i lagom dos (med egen vilja) utsätter mig för mina ytliga rädslor ( spindlar, höjd- eller mörkerrädsla) så bearbetar jag samtidigt eventuella historiska känslomässiga trauman. Successivt, växelverkande påverkar tänkandet och känslan varandra. Tanken och kroppen ger dig nya signaler som i sin tur genererar en ny mer hållbar, mindre destruktiv eller för dig hindrande tanke.

Om jag dessutom väljer att distansera mig till mina tankar och känslor, tränar mig att se dessa som inre händelser som kommer och går, så tränar jag även att se mitt känsloliv och mitt logiska tänkande som om att inget av det som uppstår i mitt inre är bestående. Återigen ett kognitivt sätt att hantera sig själv på, som på sikt påverkar känslor och inre psykiskt liv i grunden och på djupet. När jag övar mig på att bli observatör till det som pågår i mig övar jag mig samtidigt i att ge mig ett nytt förhållningssätt till mig själv och de tankar och känslor som finns där. Att de i grunden är flyktiga och icke beständiga företeelser som man gör bäst i att undvika en determinerande identifikation med, då de ögonblicket senare är, med övning, som bortflugna.

Härav kommer det sig att Jon Kabat Zinn kan gå så långt och påstå följande: Du behöver inte gilla de övningar du gör, endast göra dem… Så kommer du nå resultat och på sikt uppleva att du och ditt inre förändras. Det som gör att det sker relativt fort är att det i grunden egentligen inte sker så stora förändringar inom dig, det är framför allt ditt förhållningssätt till det som sker som förändras. Att allt ständigt förändras såväl i den yttre som inre världen är i princip ett vetenskapligt faktum. Med hjälp av träning i mindfulness kan vi få fatt i att det är så det förhåller sig.

Allt gott

Related Posts

About the Author: Tomas Nilsson

Diplomerad Mindfulness instruktör, samtalsterapeut, coach och handledare med mer än 14 års erfarenhet av att arbeta med individer och grupper med personlig och professionell utveckling. Tomas designar utbildningar och föreläser inom Mindfulness, Det coachande ledarskapet och mångfaldsfrågor.

2 Comments + Add Comment

 • Intressant – måste nog läsa ett par gånger för att riktigt ta in. Men summan är väl det du skrev “Vi är de vi har för vana att göra (inte “vara”, min anm). Vi omformar och påverkar såväl funktion som struktur i vår hjärna utifrån det vi väljer att lägga vår uppmärksamhet på.
  Som att om man gör det som personer man vill vara gör, så blir man den man vill vara.
  Låter vettigare än att sitta hemma och affirmera och hoppas på manifestation. Affirmationen ska nog bara vara att rita en karta, och sedan handlar man utifrån den, och det är handlingen som ger förändring, inte affirmationen, den gör bara att man vet vart man ska och att man vågar gå dit.
  Jösses! Nu fick jag den spark i baken jag behöver! 🙂

  • Hej, Ann!
   Absolut! Det handlar framför allt om vanans makt över oss, verkligen på gott och ont. Vi har många gånger präglats att göra vissa val i livet och dessa val blir till invanda mönster, svåra att bryta. Men vi kan skaffa oss nya vanor, som vi kan låta oss prägla den vi vill vara. Genom att välja att göra det som är bra för mig, t e x sluta röka, börja träna, äta bättre, meditera dagligen e t c, skaffar jag mig vanor som talar om för mig att jag är värd att tas om hand, vilket påverkar min grundkänsla för mitt eget själv. Min egen självkänsla stärks och mitt välbefinnande ökar.

Leave a comment