Feb
3
2019

Ledarskapet har hittat hem.

Det har under det senaste, låt säga, 50 åren talats om än det ena än det andra ledarskapet som ska passa i tiden, för organisationen och just den här arbetsgruppen. Som om det funnits ett optimalt och ultimat sätt att leda människor på.

Genom ledarskapshistorien har det bland annat ansetts att man ska vara auktoritär, visionär, karismatisk eller demokratisk. De senaste decennierna har det talats om situationsanpassat, agilt eller coachande ledarskap. Det ena utbildningsprogrammet efter det andra som syftar till att utveckla människor till den optimala ledaren, har avlöst varandra. Få som seriöst utbildat och hjälpt ledare vidare i de ovan olika varianterna har väl på allvar sett dessa som allomfattande lösningar på ledarskapets utmaningar. De har alla sin rättmätiga plats i historien, organisationen och/ eller situationen, men det saknas en fundamental insikt. 

Att se ledarskapet som en färdighet
De senaste åren har det emellertid alltmer börjat talas mer om egenskaper, kvalitéer och färdigheter i ledarskapet, att det alltmer ses som ett hantverk, som kan tränas och övas. Det är säkerligen en stor anledning till att de ovanstående ledarskapsutbildningarna fyllt sin funktion väl, som arenor och utbildningstillfällen för att öva på att leda andra.

Att leda med trygghet och att våga visa sårbarhet
Det talas idag och det senaste årtiondet om något nytt som tydligt visar på lärandet och övandet som de viktigaste för ledare och ledarskapet, och det är trygghet och tillit. Att erbjuda trygghet åt sina medarbetare och att arbeta i trygga organisationer anses av alltfler ledarskapsteoretiker som avgörande för att utveckla det goda medarbetarskapet. Amy Edmondson som i fjol besökte Riksforumet för ständiga förbättringar talar om vinsterna med psykologiskt trygga organisationer. Patrick Lencioni, författare till The Advantage talar om förmågan att visa sårbarhet som en förutsättning för att skapa tillit i organisationer, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna skapa långsiktiga och hållbara resultat. Inom organisationsteori talar man också om tillit som en påvisad faktor i forskning i sökandet efter ett effektivt ledarskap. Brené Brown, en amerikansk forskare inom sårbarhet, empati, skam och mod, har visat på tydliga fördelar och vinster med att leda med trygghet genom att ta itu med din egen upplevda skam och sårbarhet.

Att se, erkänna och lära av misstagen
Gemensamt för alla som talar om fördelarna med trygga och tillitsfulla ledare är att de alla är överens om att dessa är färdigheter som vi alla kan träna och öva. Genom att ta itu med vår egen sårbarhet, skam och tillitsproblematik kan vi alla bli tryggare i oss själva och därmed även leda andra tryggt och säkert. Ledarskap är ett hantverk som vi lär oss bäst genom de erfarenheter vi har som ledare, framför allt av de misstag vi gör. Precis som i föräldraskapet är det inte handböckerna och all ny kunskap om barn som ger det bästa föräldraskapet. Det är förmågan att erkänna och lära av de misstag vi gör som leder till ökad förmåga att vara mer kommunikativa om våra egna tillkortakommanden, vilket gör oss tryggare och säkrare i våra föräldraroller.  Det är på liknande sätt med ledarskap. Den viktigaste förmågan en ledare besitter är att kunna erkänna sina misstag och att lära från dem, inte utöva än den ena än det andra ledarskapsidealet.
Jag tror att ledarskapet har hittat hem, hem till dig och dina ledarerfarenheter som bästa källan att hämta kunskap och lösningar ur.  

About the Author:

Leave a comment