May
20
2010

Observera – acceptera -släpp taget eller agera

När vi särskådar våra tankar och känslor visar det sig allt som oftast att de är fulla av omdömen och värderingar. Om det beror på vår socio-kulturella fostran eller om det beror på att hjärnan fungerar så, eller en kombination, vet vi inte fullt ännu idag. Det vi vet är att detta sätt att ta sig an livet, medmänniskor och problemlösning är inte fruktbart. Vi motarbetar oss själva och andra genom att så envetet kategorisera och värdera det vi är med om, på ett sätt som gör att vi går miste om själva upplevelsen: Det är vackert eller fult väder, vi möter en tråkig, rolig, dum eller smart person, musik är bra eller dålig, mat är god eller äcklig…etc

Vi möter världen med dikotomier, motsatsförhållanden, svart eller vitt, ont eller gott. Detta är ett barns syn på världen och en del av den psykologiska utvecklingen, men som vuxna mår vi bättre av att se fler nyanser, och kanske i de flesta fall helt och hållet komma bort från vår strävan och vilja att fälla omdömen. Men vägen dit måste ske med samma medel. Det fungerar inte genom att vi fördömer oss själva för att vi dömer, får dåligt samvete eller känner skuld. Det fungerar bäst om vi tränar oss på att uppmärksamt observera, få fatt i, hur våra tankar ser ut i vårt medvetande. Försöka se och förstå att många av våra tankar är just fyllda av omdömen och värderingar. Därefter accepterar vi att det verkar fungera så, min hjärna, mitt medvetande eller sinne producerar en mängd tankar och känslor som går ut på att kategorisera och fördöma.

När du väl får syn på att det är så här det fungerar, blir dina tankar kanske tydligare över tid , acceptera att de är där och släpp sedan taget, eller välj hur du vill agera.

Alla dessa omdömen leder nämligen till en massa olika reaktioner i ditt inre som på ett eller annat sätt kommer att ge sig till känna. Det är detta som i psykologiska termer kallas för förträngning; Vi är arga och irriterade över chefen, eller en medarbetare men tar ut det på mannen, frun eller barnen när vi kommer hem.

Så att få fatt i hur du värderar och reagerar i ditt inre handlar inte om att stilla sitta och begrunda och meditera ”bort” eventuella frustrationer, utan att snarare träna dig i att agera adekvat utifrån vad situationen kräver.

När du väljer att släppa taget, om det som inte kräver ditt agerande, sånt som faller under omdömen och åsikter om dig själv och andra, skulle du kunna få en glimt av ett annat förhållningssätt till livet som skulle kunna ge dig större en mångfald av upplevelser.

Ingenting behöver egentligen vara dåligt eller bra, framför allt inte du själv eller andra människor. Vi sträver egenligen alla efter samma sak, att bli lyckliga, och vi agerar alla efter en inre logik, för att försöka uppnå detta. Varje möte, varje ny människa att försöka förstå hanterar vi bäst som endast en ny och spännande upplevelse och erfarenhet att lägga till förståelsen av hur vi  människor och världen fungerar och hur vi väljer att verka i den.

Alltså, observera, acceptera och släpp taget, eller agera, om det är det som situationen kräver.  

Läs mer om vad mindfulness innebär och vad det kan ge dig här.

Lycka till

Leave a comment