Nov
18
2010

Se dina tankar som dina riktiga vänner

DN publicerade nyligen (11/11) en artikel om en studie om dagdrömmeri där det konstateras att vi ägnar 46, 9 procent av vår vakna tid till att just dagdrömma, att tänka på annat än det vi har för händerna just nu. Bakom studien står forskare vid Harvard University. Studien konstaterar vidare att detta dagdrömmeri i sin tur hindrar oss från att njuta av livet, vi drömmer oss olyckliga, skulle man kunna säga.

Detta stämmer väl överens med upplevelsen hos till exempel deprimerade personer; det är oron och rädslan för att känna oro och rädsla som gör oss oroliga och rädda! Det är den hotfulla tanken om att ”ska det behöva var så här jämt” som får den negativa upplevelsen att förstärkas och spiralen att snurra allt snabbare neråt.   

Orsaken till att den mänskliga hjärnan gör på detta vis är en bieffekt av kapaciteten att förställa oss alternativa lösningar på problem, en egenskap som lett människan till att komma på många framstående uppfinningar.

Så att detta sker är inget vi kan göra något åt, och inte heller ska vi motarbete denna funktion i hjärnan. Problemet är inte att vi låter tankarna vandra, dagdrömma, utan att vi tenderar att identifiera oss med våra tankar och därmed fastna i vissa återkommande tankegångar, och tar dessa för sanna.

Om vi istället väljer att observera tankar som tankar, vi ställer oss lite vid sidan om oss själva och ser på när tanke efter tanke passerar revy, så kan vi välja vilka tankar vi vill tänka på och vilka vi vill släppa taget om.

Detta göra oss också medvetna om vårt medvetande, vilket är det sätt vi inom mindfulness tränar på att få fatt i det automatiserade tänkande. På så sätt bryter vi invanda mönster och skapar en ny funktion och till och med nya strukturer i hjärnan, som bidrar till förmågan att synkronisera vårt tankearbete bättre och mer effektivt. Dagdrömmandet kan på detta sätt upplevas som roande om, jag har förmågan att själv avgöra när detta skall ske. Känslan av kontroll ökar, jag blir därmed inte ”slav” under mitt eget medvetande, vilket är den negativa upplevelse som försökspersonerna vittnar om; tankarna tar över och gör mig förvirrad och ofokuserad.

Bli närvarande genom att ta kontakt med din andning och observera i stället för att frustreras över det som pågår i ditt inre. Bli vän med ditt sinne och lär dig vilka tankar som tenderar att dyka upp och låt de få vara där. Välkomna dem som dina vänner och du ska se att det får samma effekt som när vi lyssnar uppmärksamt på vad just våra riktiga vänner(in real life, så att säga) säger, du förstår dem bättre och irriterar dig mindre på dem.

Lycka till… och som vanligt

Allt gott

Related Posts

About the Author: Tomas Nilsson

Diplomerad Mindfulness instruktör, samtalsterapeut, coach och handledare med mer än 14 års erfarenhet av att arbeta med individer och grupper med personlig och professionell utveckling. Tomas designar utbildningar och föreläser inom Mindfulness, Det coachande ledarskapet och mångfaldsfrågor.

Leave a comment