Oct
25
2011

Uppmärksamhetsträning, nödvändigt i informationssamhället

Det är lätt att bli blind för vår egen samtid, till och med fartblind, med tanke på hur snabbt förutsättningarna förändras för arbete och fritid. De sista skälvande delarna av enklare industriarbeten lämnar landet och kvar blir de arbetsuppgifter som ställer stora krav på kunskap såväl teoretiskt som praktiskt.

De flesta arbetsområden blir allt mer kunskapsstinna och det ställer större krav på oss utförare att hantera och härbärgera stora mängder av information. Jeremy Hunter, verksam vid Drucker school of management, (Peter Drucker, kanske en av vår tids största management-gurus) beskriver i föredraget Cultivating the executive mind, hur arbetsuppgifter har gått från tydligt och klart definierade till allt mer oklara där kraven på eget ansvar om hur vi disponerar vår tid och vårt arbete helt eller till stor del ligger på den enskilde individen.

Ytterligare nya svårigheter att förhålla sig till för den moderna informationsarbetaren är: otydliga målbilder (när är jobbet klart? vad är det vi strävar efter?), ständiga avbrott från en mängd olika media, följt av många interaktiva möten för att reda ut den ständiga oklarheten om vem som gör vad, tidsmässigt flyter gränserna ut då vi allt som oftast har möjlighet att ta med oss arbetet vart vi än går (arbete och fritid flyter ihop), m m.

Om vi under den förra eran av monotont industriarbete riskerade att bli uttråkade så väntar snarar oro, stress och ångest inför de aldrig sinande och mångfacetterade arbetsuppgifterna. Vårt första motmedel mot informationsfloden var multitasking, det vill säga att premiera och förorda förmågan att ha många bollar i luften samtidigt. Idag vet vi att det ger sämre slutresultat för såväl arbetsuppgiften som för vår hälsa, vi bränner bokstavligen ut hjärnan om vi under lång tid tvingar den att ha fokus på en mängd saker samtidigt.

Jeremy Hunter menar att det är bättre att träna människor och organisationer att hantera detta flöde genom uppmärksamhetsträning, med andra ord det rakt motsatta till multitasking. Vi behöver träna oss att fokusera och koncentrera oss på en sak i taget för att uppnå bästa resultat och välmående. Målet är här att kunna se och ta till vara dag för dag och till slut varje ögonblick i den process vi just nu befinner oss i. Det gäller såväl livsprocessen som arbetslivsprocessen. För att kunna leverera de förfinade resultat som kunskapsarbetet ställer på oss krävs förmågor som kan vara totalt fokuserade och koncentrerade i det de gör.

Mindfulnessträning är antagligen med andra ord inte bara en möjlighet utan kanske en nödvändighet för att hantera dagens nya arbetsklimat.

Allt gott

About the Author: Tomas Nilsson

Diplomerad Mindfulness instruktör, samtalsterapeut, coach och handledare med mer än 14 års erfarenhet av att arbeta med individer och grupper med personlig och professionell utveckling. Tomas designar utbildningar och föreläser inom Mindfulness, Det coachande ledarskapet och mångfaldsfrågor.

Leave a comment