Jan
24
2012

Vikten av att låta sig tas i anspråk

Jag medverkar i Tänkvärt. Du kan lyssna på
klippet här.

Pastor Gregorius, en ond och omoralisk romanfigur i Hjalmar Söderbergs “Doktor Glas”, får en ny, mänsklig dimension i Bengt Ohlssons bok “Gregorius”.
Vi kan likt Bengt Ohlsson välja att utmana gängse uppfattningar, funderar Tomas Nilsson i Tänkvärt, och knyter an resonemanget till det som just nu sker i Europa och i Socialdemokraterna.

Related Posts

About the Author:

2 Comments + Add Comment

  • Tack för ett mycket tänkvärt inlägg (än en gång)!
    Något att ta med sig till både friid och arbete.

    • Hej, Nils. Ursäkta att jag inte uppmärksammat detta tidigare. Vill endast nu tacka för din uppmärksamhet. Det värmer och ger inspiration till nya inlägg. Så, tack än en gång.
      Tomas

Leave a comment