Browsing articles tagged with " empati"
Sep
12
2010

Mindfulness och tonåringar del 2 – Empati

Förutsättningen att lyckas med att acceptera dina/dina tonåringar som de är, är förmågan och viljan att utveckla din empati. Rent tekniskt innebär termen förmågan att uppleva och dela vad andra känner utan att blanda ihop det med sina egna känslor. Enkelt uttryckt, förmågan att välja att inte bli arg, ledsen och frustrerad när dina barn blir det. Att se och acceptera deras känslor som ett sätt att få uttrycka sig, men även som en övning […]

Sep
3
2010

Mindfulness och tonåringar

Jag har ju förmånen att ha såväl mindre som större barn, två sjuåringar, en 15-åring och en 17-åring. Jag vet inte om talesättet små barn små problem, stora barn, stora problem, är en allmängiltig sanning, men visst kan jag hålla med om att mindfulness kommer mycket väl till pass när vi möter våra tonåringar. Först vill jag säga att vi med fördel inte alls pratar om våra barn som om de vore problem. Tonårstiden är en […]

May
21
2010

Mindfulness och föräldraskap – ett paradigmskifte

Från aga till curlig, till time-out, och sen då?  Hur vi fostrar våra barn genomgår en ständig förändring, men det talas sällan om vad som förändras och hur vi föräldrar förhåller oss till nya rön och idéer.  Den senaste modellen, att ta en time-out, är ju egentligen ett steg tillbaka till den klassiska skamvrån, en form av bestraffning, som tyvärr inspirerat en hel del föräldrar genom diverse olika så kallade Nanny-program på TV. Curlingen har […]