top of page

Mina föreläsningar

Konsten att mötas

Om gruppens potential, makt och begräsningar, ur ett psykologiskt, socialt samt evolutionärt och neurovetenskapligt perspektiv. Ni får också till er forskning och tydliga exempel, ur privatlivet och organisationer, om hur livsviktigt det är med

goda relationer. Förmågan att samarbeta är kanske det som mest särskiljer människan från jordens övriga arter. Ni får veta hur vi kan utveckla hållbara relationer över tid som gynnar effektivitet och samarbete i organisationer.

Misstagens underbara lärande

Det är endast när det går dåligt som man lär sig något på djupet om sig själv, andra och omvärlden. Att inse vi ibland har fel och delge det är kanske det mest grundläggande för att skapa väl fungerande relationer. Tomas delar med sig av sina insikter från de olika rollerna som partner, pappa, kollega, coach, samtalsterapeut och egen

företagare. Han ger dråpliga, känslosamma och insiktsfulla exempel på lärande ur de felsteg han tagit.

Feedback

Bland det svåraste som finns, men här finns effektivitet, tydlighet och hållbarare

relationer och bättre samarbete att vinna om organisationens medarbetare lär

sig att ge och ta emot återkoppling. Ni kommer att öka förståelse för hur man

ger den på bästa sätt och varför vi är så känsliga för återkoppling och därför

behöver god teknik när vi ger den.

Konsten att skapa psykologiskt trygga organisationer

För att optimera prestation, lärande och upplevelsen av arbetet är det nödvändigt att skapa en tillräckligt trygg organisation för mellanmänskligt

risktagande. Forskning varvas med vardagliga exempel på hur lärande och

utveckling uteblir när trygghet saknas. Ni får också veta vilka metoder och verktyg en organisation behöver ta till sig för att skapa tillräcklig trygghet.

bottom of page